čtvrtek 21. dubna 2011

Předseda Ekumenické rady církví v ČR podporuje připravovanou bohoslužbu za překonání násilí

Předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml vyjádřil svou podporu připravované ekumenické bohoslužbě za překonání násilí.


Ekumenické bohoslužebné shromáždění, které v Brně připravujete, je reakcí na plánovaný pochod extremistů. Extrémní myšlení nemůže jinak, než mezi lidmi rozlišovat a jedny brát jinak než druhé. Nalézá půdu a ohlas, kdykoli jiné myšlení, byť třeba většinové, zůstává neviditelné...

středa 20. dubna 2011

Ekumenická bohoslužba za překonání násilíNa 1. 5. 2011 byla v Brně ohlášena demonstrace, na kterou se chystají neonacisté z celé České republiky i zahraničí.


Jako křesťané jsme narůstajícími aktivitami neonacistů znepokojeni, a proto jsme se rozhodli sejít k ekumenické bohoslužbě za překonání násilí neonacismu


Cílem bohoslužby je postavit se proti násilí silou modlitby, projevit odmítavý postoj vůči extremismu a navázat na Dekádu k překonání násilí, vyhlášenou v roce 2001 Světovou radou církví.Modlitbou a láskou Kristovou chceme přemoci násilí a strach, který neonacismus šíří.


Obsahem bohoslužby bude čtení z Písma, modlitby, společná četba žalmů, zpěvy z Taizé. Počítáme také se čteným svědectvím pamětníků nacizmu a pozdravy představitelů církví.


Rozžaté svíce v rukou účastníků budou symbolizovat Kristovo světlo lásky, překonávající tmu násilí. 


Plánované místo bohoslužby leží mimo ohlášenou trasu pochodu neonacistů.Líbí se vám záměr připravit tuto bohoslužbu?

úterý 19. dubna 2011

O co v Brně 1.5.2011 jde?

Z hlediska úřadů

Ve stručnosti:
Z hlediska občanských aktivit

Několik občanských aktivit se rozhodlo dát najevo svůj nesouhlas se stavem, kdy budou Brnem pochodovat neonacisté. Jedná se o tyto:
  • Brno blokuje - jádrem této iniciativy je snaha nenásilným způsobem zabránit pochodu neonacistů. Této iniciativě vyjádřila podporu řada známých osobností. Blokáda není oficiálně ohlášena (protože by díky kolizi s trasou pochodu nemohla být úřady ani teoreticky schválena) a hrozí to, že policie bude muset blokádu odstranit, aby mohl projít nahlášený průvod neonacistů.
  • V Brně neonacisty nechceme - aktivisté tohoto sdružení připravují protestní shromáždění, které se bude konat mimo trasu pochodu a bude ohlášené.
  • Divadelní happening proti pochodu neonacistů Brnem - pouliční divadelní happening 
  • Ekumenická bohoslužba - tu připravují dobrovolníci z brněnských církví různých denominací. Bohoslužba bude v blízkosti shromaždiště neonacistů, ale mimo trasu pochodu a bude ohlášena úřadům. Smysl a náplň bohoslužby jsou popsány zde na těchto stránkách a organizátoři bohoslužby podporují výše uvedené aktivity.